Vědecká činnost

.

SPOLUPRÁCE NA PROJEKTECH:

2018-2022 „Živá mapa: Topografie dějin přírodních věd v Českých zemích“ [Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI)]

2019-2021 Evolucionismus, nacionalismus a rasismus v české a slovenské vědě (1882-1948) (GA ČR)

Od 2018 „Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti“ [Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE: 204056)]

2016-2018 „Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze 1920-1939″ (Grantová agentura České republiky (GA ČR: GA16-03442S))

2016-2017 „Příroda a kultura – interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě“ [Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE: 204004)]

.

PUBLIKACE:

Ovčáčková, L.: Přírodní filozofie Christiana von Ehrenfelse. O gestaltové teorii a darwinismu. In: Živa 4/2022, s. XCIII -XCVI.

Ovčáčková, L.: Buquoyův naturfilosofický prales. In: Nohejlová-Zemková, M., Pauknerová, K. (ed.) a kol.: Cesty české vědy. Pavel Mervart: Červený Kostelec 2022, s. 48-53.

Ovčáčková, L.: Aristokratická přírodověda v českých zemích. In: Nohejlová-Zemková, M., Pauknerová, K. (ed.) a kol.: Cesty české vědy. Pavel Mervart: Červený Kostelec 2022, s. 84-91.

Ovčáčková, L.: Přírodovědné monistické náboženství Josefa Adolfa Bulovy. In: DVT – Dějiny věd a techniky 3-4/2021, s. 176-187.

Ovčáčková, L.: Hledání All-Lebensformel: ochutnávka z Buquoyho naturfilosofie. In: Mosty a řeka. Sborník Jiřímu Michálkovi k 80. narozeninám. Pavel Mervart: Praha 2021, s. 203–209.

Ovčáčková, Lenka (rec): Ernst Haeckel: Ausgewählte Briefwechsel. Historisch-kritische Ausgabe. Band 2: Familienkorrespondenz August 1854 – März 1857. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2019, 653 str. ISBN 978-3-515-11655-8. DVT – Dějiny věd a techniky. 2019, č. 3, s. 156-161.

Ovčáčková, L.: Die Rezeption des naturwissenschaftlichen Monismus von Haeckel im tschechischen Kulturraum (Recepce Haeckelova přírodovědného monismu v českém kulturním prostředí). In: Matis, H., Reiter, W. L. (Hg.): Darwin in Zentraleuropa. LIT Verlag: Wien 2018, S. 311-341.

Ovčáčková, L.: Naturfilozofický svět soukromého učence J. F. A. Buquoye. In: Živa 6/2018, s. 290-292.

Ovčáčková, L. (ed.) a kol.: O původu kultury. Biologické, antropologické a historické koncepce kulturní evoluce. Academia: Praha 2017.

Ovčáčková, L.: Od evolucionismu k monismu. Haeckelův evoluční příběh. In: Ovčáčková, L. (ed.) a kol.: O původu kultury. Biologické, antropologické a historické koncepce kulturní evoluce. Academia: Praha 2017, s. 87-104.

Ovčáčková, L.: Ernst Haeckel in Tschechien. Die Spuren des Haeckelschen Monismus im tschechischen Kulturraum am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts (Ernst Haeckel v Čechách. Stopy Haeckelovského monismu v českém kulturním prostředí na konci 19. a začátku 20. století). Disertace obhájená na Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v červenci 2013.

Ovčáčková, L.: Monistický světonázor Ernsta Haeckela a jeho recepce v Čechách. In: Petrasová, T., Machalíková, P. (eds.): Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 29. Ročníku symposia k problematice 19. Století, Plzeň, 26.-28. února 2009. Academia: Praha 2010, s. 27-35.

Ovčáčková, L.: Ernst Haeckel a jeho přírodovědné monistické náboženství. In: Stibral, K., Binka, B., Dadejík, O.: Krása, krajina, příroda II. Kapitoly o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí. Masarykova univerzita: Brno 2009, s. 95-101.

Breidbach, O., Hoßfeld, U., Ovčáčková, L.: Haeckelovy dopisy do Čech. Kdo najde ztracenou korespondenci? In: Vesmír LXXXVII, 2008, s. 146.

Markoš, A., Ovčáčková, L.: Povaha řeči. Nad jedním Heideggerovým esejem. In: Markoš, A. (ed.): Jazyková metafora živého. Pavel Mervart: Červený Kostelec 2010, s. 97-142.

.

ABSTRAKT MÉ DISERTACE:

Ernst Haeckel in Tschechien. Die Spuren des Haeckelschen Monismus im tschechischen Kulturraum am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts (Ernst Haeckel v Čechách. Stopy Haeckelovského monismu v českém kulturním prostředí na konci 19. a začátku 20. století)

Ernst Haeckel (1834-1919), profesor zoologie na univerzitě v Jeně, byl nejvýznamnějším představitelem německého darwinismu a iniciátorem nového přírodovědného monistického světonázoru. Haeckel byl ovlivněn zejména Goethovými panteistickými vhledy a Darwinovou evoluční naukou a poukazoval na oduševnělost přírody, jednotu boha a světa, ducha a hmoty, anorganické a organické přírody. V první části mé disertace je představen Haeckelův život a dílo se zvláštním ohledem k monistickým tématům, která našla odezvu také v Čechách. Druhá část práce se týká recepce Haeckelovského monismu v českém kulturním prostředí na konci 19. a začátku 20. století. Úvodem jsou představeni čeští „před-myslitelé“ monistického celostného a jednotného vztahování se ke světu, poté jsou charakterizovány tendence k vytvoření české národní vědeckosti a s tím související obecné přijetí darwinismu. Poukaz na nedostatek Darwinových a Haeckelových spisů, které byly přeloženy do češtiny, je doložen také dopisy, které přicházely Haeckelovi z Čech. Tento deficit se snažil zmírnit zejména Josef Bulova svým monisticko-kosmologickým dílem. Kritická, ale pozitivní recepce Haeckelova monismu je zřejmá ze strany biologa Theodora Nováka, profesora přírodní filosofie Emanuela Rádla nebo pozitivistického filozofa Františka Krejčího. Ruku v ruce s publikační činností o monismu v časopisech Naše Doba, Česká Mysl a hlavně Volná Myšlenka jsou vydávány spisy, které monismus kriticky komentují z křesťanských a vitalistických pozic. Velký ohlas našel Haeckel u českého volnomyšlenkářského hnutí. Odloučení sociálnědemokratického křídla od Volné Myšlenky bylo v roce 1913 východiskem pro založení českého Svazu socialistických monistů. Recepce monistického přírodovědného světonázoru, která je v této práci dokumentována, končí rokem 1919, ve kterém umírá Ernst Haeckel a kdy je také rozpuštěn Svaz socialistických monistů.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s