Veranstaltungen/Plánované akce

.

GEPLANTE VERANSTALTUNGEN UND VORTRÄGE/ PLÁNOVANÉ AKCE A PŘEDNÁŠKY:

.

12.5.2023 Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK Praha 14:00

Přednáška na téma / Vortrag zum Thema:

O gestaltových kvalitách, dualistické kosmogonii a netradičních reformních úvahách

Pražské působení Christiana von Ehrenfels (1859–1932)

(Über Gestaltqualitäten, dualistische Kosmogonie und nicht traditionelle Reformgedanken: das Wirken von Christian von Ehrenfels (1859–1932) in Prag)

.

.

VERANSTALTUNGEN, DIE IN DER LETZTEN ZEIT VERWIKLICHT WURDEN / AKCE, KTERÉ SE KONALY V POSLEDNÍ DOBĚ:

.

14.11.2022 Evangelisches Bildungswerk Regensburg 19:30

Kommentierte Präsentation Ausschnitte aus den Dokumentarfilmen Im Einen Alles, im All nur Eines/V jednom vše, ve všem jen jedno und Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty.

Komentovaná prezentace sekvencí z dokumentárních filmů V jednom vše, ve všem jen jedno/Im Einen Alles, im All nur Eines a Hluboké kontrasty/Tiefe Kontraste

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

https://www.ebw-regensburg.de/lenka-ovcackova-gedaechtnis-im-film-am-beispiel-des-themas-vertreibung-43741/

.

17.9.2022 Kulturní Centrum  Domažlice  16:00

Vortrag zum Thema/Přednáška na téma Berühmte Naturwissenschaftler des Böhmerwaldes – vom Ende des 14. bis Anfang des 20. Jahrhunderts / Slavní přírodovědci Šumavy – od konce 14. po začátek 20. století im Rahmen des Böhmerwaldseminars /v rámci Šumavského semináře (Adalbert Stifter Verein)

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Böhmerwaldseminar 2022

Šumavský seminář 2022

.

23.7.2022 Gutshof/Dvůr Fratres 15:00

Tagesverantwortung für die Veranstaltung / Organizace programového dne:

Alchemie in der Zeit Rudolfs II. – Natur, Kunst, Wissenschaft / Alchymie v době Rudofla II. – Příroda, umění, věda

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

http://www.kulturbruecke.com/index.php/programm

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (Quele/zdroj: Johannes Reisinger):

Alchemie in der Zeit Rudolfs ll.

Alchemie in der Zeit Rudolfs ll.

 

Alchemie in der Zeit Rudolfs ll.

Alchemie in der Zeit Rudolfs ll.

 

Alchemie in der Zeit Rudolfs ll.

Alchemie in der Zeit Rudolfs ll.

 

Alchemie in der Zeit Rudolfs ll.

Alchemie in der Zeit Rudolfs ll.

.

12.3.2022 Waldhof/Akademie für Weiterbildung  Freiburg im Breisgau  16:00–18:00

Filmvortrag zum Thema Grenze als vielschichtig-ganzheitliches Phänomen im Rahmen der Tagung der Ackermann Gemeinde (Erzdiözese Freiburg e. V.).

Přednáška spjatá s prezentací sekvencí z vlastních dokumentárních filmů na téma Grenze als vielschichtig-ganzheitliches Phänomen (Hranice jako mnohovrstevnatý a celostný fenomén) v rámci konference Ackermann Gemeinde (Erzdiözese Freiburg).

.

7.3.2022 Universita J. E. Purkyně  Ústí nad Labem  12:00–13:30

Přednáška na téma / Vortrag zum Thema:

O německé a české naturfilosofii – s přesahem k přírodovědnému monismu přelomu 19. a 20. století (Über die deutsche und die böhmische Naturphilosophie – mit einem Ausblick auf den naturwissenschaftlichen Monismus am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts)

.

17.10.2021 Hotel Best Western Plaza Ditzingen 11:00-13:00

Be-Grenzt-Sein. Kommentierte Präsentation Ausschnitte aus dem Dokumentarfilmen Im Einen Alles, im All nur Eines/V jednom vše, ve všem jen jedno im Rahmen der Landestagung der Ackermann Gemeinde (Erzdiözese Freiburg und Diözese Rottenburg-Stuttgart).

Be-Grenzt-Sein. Komentovaná prezentace sekvencí z dokumentárních filmů V jednom vše, ve všem jen jedno/Im Einen Alles, im All nur Eines v rámci výroční konference Ackermann Gemeinde (Erzdiözese Freiburg und Diözese Rottenburg-Stuttgart).

.

15.10.2021  Alte Kapelle, Universitätscampus Wien  16:00

Vortrag zum Thema/Přednáška na téma Die Wissenschaft des Lebens an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Deutschen Universität Prag 1920-1939 beim Ignaz-Lieben Symposium 2021 Von einer Wissenschaft des Lebens zu den Lebenswissenschaften in Zentraleuropa – wissenschaftshistorische Beiträge / From the Science of Life to the Life Sciences in Central Europe – Contributions from History of Science

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

tagungsprogramm-ignaz-lieben-gesellschaft-2021

.

9.9.2021  Schloss/Zámek Ottenstein 20:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

.

21.10.2020 Etnologický ústav AV ČR Praha 9:00–15:30 (on-line)

Přednáška na téma / Vortrag zum Thema:

Vztah k člověku i veškerenstvu: Karel Weigner a jeho ideová provázanost s Ernstem Haeckelem v rámci konference Za rovnocennost evropských plemen: Československá antropologie tváří v tvář rasismu a nacismu

Bližší informace k této akci:

http://www.usd.cas.cz/za-rovnocennost-evropskych-plemen-ceskoslovenska-antropologie-tvari-v-tvar-rasismu-a-nacismu/

.

3.9.2020  Oberer Marktplatz Schwandorf 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

im Rahmen der Veranstaltung Kulturstadt Bayern-Böhmen 2020

.

18.7.2020 Gutshof/Dvůr Fratres 15:00

Tagesverantwortung für die Veranstaltung / Organizace programového dne:

Das heliozentrische Weltbild in Zentraleuropa / Heliocentrismus ve střední Evropě

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Program-Fratres-CZ

Programm-Fratres-DE

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (Quele/zdroj: Johannes Reisinger):

Fratres 2020 - 2

Ve stodole 2

Při diskuzi s Vojtou

My všichni

.

13.12.2019 Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK Praha 14:00

Přednáška na téma / Vortrag zum Thema:

Aristokratická přírodověda v českých zemích na konci 18. a v první polovině 19. století (Aristokratische Naturwissenschaft in Böhmischen Ländern am Ende des 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts)

.

19.11.2019  Kino Vimperk/Winterberg 19:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

v rámci festivalu / im Rahmen des Festivals Šumava Litera

.

12.10.2019 Atrium  Hohenau an der March 15:00

Kommentierte Präsentation kurzer Ausschnitte aus den Dokumentarfilmen Im Einklang mit der Natur und Im Einen Alles, im All nur Eines zum Thema Menschen am Grünen Band im Rahmen des NÖ Naturschutztages (Veranstaltung des NÖ Naturschutzbundes)

Komentovaná prezentace krátkých sekvencí z dokumentárních filmů V souladu s přírodou a V jednom vše, ve všem jen jedno na téma Menschen am Grünen Band

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

EInladung_Naturschutztag2019

.

17.8.2019 Gutshof Fratres 17:30

Präsentation kurzer Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm Tiefe Kontraste + Moderation der Podiumsdiskussion im Rahmen des Programmtages „Spuren einer böhmischen Familie – die Coudenhove Kalergis“

Představení krátkých sekvencí z dokumentárního filmu Hluboké kontrasty + moderace pódiové diskuze v rámci programového dne „Stopy jedné české rodiny – Coudenhove Kalergi“

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

http://www.kulturbruecke.com/index.php/programm/sommerprogramm-2019

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (Quele/zdroj: Johannes Reisinger):

Fratres 2 - 17.8.2019

Fratres 17.8.2019

.

12.8.2019 Praha

Vorstellung des Dokumentarfilmes / Představení dokumentárního filmu Liebet Eure Feinde / Milujte své nepřátele im Rahmen eines Tschechisch-Kurses mit TeilnehmerInnen aus Österreich

.

13.7.2019  Kostel/Kirche  Rychnov u Nových Hradů/Deutsch Reichenau 12:30

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

Pozvánka-Rychnov u Nových Hradů

.

Fotografie z této akce/Photo von dieser Veranstaltung (zdroj/Quelle: Pavel Ptáček):

20190713_40_Rychnov_u_Novych_Hradu_Novohradske_hory_setkani_rodaku_kostel_sv.Jilji_Lenka_Ovcackova_premiera_filmu_V_jednom_vse,_ve_vsem_jen_jedno_0088

20190713_40_Rychnov_u_Novych_Hradu_Novohradske_hory_setkani_rodaku_kostel_sv.Jilji_Lenka_Ovcackova_premiera_filmu_V_jednom_vse,_ve_vsem_jen_jedno_0081

20190713_60_Rychnov_u_Novych_Hradu_Novohradske_hory_setkani_rodaku_kostel_sv.Jilji_Lenka_Ovcackova_premiera_filmu_V_jednom_vse,0142

20190713_40_Rychnov_u_Novych_Hradu_Novohradske_hory_setkani_rodaku_kostel_sv.Jilji_Lenka_Ovcackova_premiera_filmu_V_jednom_vse,_ve_vsem_jen_jedno_0078

.

27.6.2019 Haus des Deutschen Ostens München 14:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste / Hluboké kontrasty

.

16.5.2019 Galerie Evropského domu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Plzeň/Pilsen 18:00

Představení sekvencí z dokumentárních filmů Hluboké kontrasty a V jednom vše, ve všem jen jedno + následná diskuze

Präsentation der Ausschnitte aus den Dokumentarfilmen Tiefe Kontraste und Im Einen Alles, im All nur Eines + Diskussion

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

Beseda Plzeň

Fotografie z této akce/Photo von dieser Veranstaltung (zdroj/Quelle: Jitka Paitlová):

Plzeň

.

7.5.2019 Dokumentationsstelle für ost- und mitteleuropäische Literatur Wien/Vídeň 18:00

Wissenschaftlicher Vortrag zum Thema / Vědecká přednáška na téma:

Geschichte der Naturwissenschaften in Böhmen in der ersten Hälfte

des 19. Jahrhunderts mit besonderer Berücksichtigung der Naturphilosophie

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Vortrag Wien-Lenka Ovčačková

.

11.4.2019 Centrum Bavaria Bohemia Schönsee 18:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Plakat Schönsee

.

25.2.2019 Gymnázium Prachatice  13:25-15:00

Představení sekvencí z dokumentárního filmu Hluboké kontrasty + následná diskuze / Präsentation der Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm Tiefe Kontraste + Diskussion

.

21.11.2018 Jazzklub Drosendorf  19:00

Filmabend zum Thema / Filmový večer na téma

Das Leben an der Grenze / Život na hranicích

.

8.11.2018 Regionální infocentrum Plzeňského kraje a Bavorska/Regionales Informationszentrum des Bezirks Pilsen und Bayerns Plzeň/Pilsen 16:30

Promítání dokumentárního filmu / Vorführung des Dokumentarfilmes

Hluboké kontrasty / Tiefe Kontraste

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

Filmvorführung Pilsen

.

13.10.2018  Seniorenzentrum St. Anna  Schwäbisch Gmünd 10:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

im Rahmen der Herbsttagung der Ackermann-Gemeinde der Diözese Rottenburg-Stuttgart

.

6.10.2018  Kostel/Kirche  Krabonoš/Zuggers 18:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

https://zuggers.webnode.at/l/im-einen-alles-im-all-nur-eines-v-jednom-vse-ve-vsem-jen-jedno/

Fotografie z této akce/Photo von dieser Veranstaltung:

Promítání Krabonoš

.

4.10.2018 Knihovna Rudolfov 18:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

.

11.9.2018 Filozofická fakulta/ Philosophische Fakultät  Olomouc/Olmütz  10:45-11:30

Vortrag zum Thema / Přednáška na téma: Die Rolle der Frauen im deutsch-tschechischen Versöhnungsprozess v rámci / im Rahmen der Begegnungstagung des Frauenbandes im Bund der Vertriebenen e. V.

.

1.9.2018 Kostel/Kirche Pohoří na Šumavě/Buchers 18:30

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

Prezentace Buchers – Im Einen Alles … 1.9.2018

.

20.7.2018 Honzik-Haus Aigen-Schlägl 20:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

.

2.6.2018 Centre for the Future Slavonice 11:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

kulturbruecke_2018_cz

kulturbruecke_2018_de

.

30.5.2018 Goethe Centrum Jihočeské univerzity České Budějovice 18:15

Promítání dokumentárního filmu / Vorführung des Dokumentarfilmes

Hluboké kontrasty / Tiefe Kontraste

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

http://www.goethecentrum.cz/cs/novinka/tiefe-kontraste-v-goethe-centru/

.

14.4.2018 Zámek Nové Hrady (Mikrobiologický ústav AV ČR) 17:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

.

22.3.2018 Kavárna Božská Lahvice Praha 19:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

.

10.3.2018 Kautzen

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Kautzen-Im Einen Alles, im All nur Eines

3.3.2018 Bad Kissingen

Vortrag + Präsentation der Ausschnitte aus den Dokumentarfilmen Tiefe Kontraste und Im Einen Alles, im All nur Eines im Rahmen der Tagung Sudeten-Deutsche und Tschechen – gestern, heute und morgen  16:00-17:00

Přednáška + prezentace částí dokumentárních filmů Hluboké kontrasty a V jednom vše, ve všem jen jedno v rámci konference Sudeten-Deutsche und Tschechen – gestern, heute und morgen 16:00-17:00

.

9. 1. 2018  Radniční sál MěÚ  Prachatice 9:00-11:30

Promítání dokumentárního filmu / Vorführung des Dokumentarfilmes

Hluboké kontrasty / Tiefe Kontraste (s diskuzí) v rámci Univerzity třetího věku

.

6.12.2017 Literární kavárna Academia  Praha  17:00

Křest knihy (Buchtaufe):

O PŮVODU KULTURY

Biologické, antropologické a historické koncepce kulturní evoluce

(Über den Ursprung der Kultur. Biologische, anthropologische und historische Konzepte der Evolution der Kultur)

O původu kultury-cover

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

Pozvánka na křest knihy O původu kultury

.

25.11.2017 Johannes Gutenberg-Universität  Mainz  10:45-12:30

Round-Table-Gespräch im Rahmen der Tagung „Akteure und Institutionen visueller Medien im (deutsch-)tschechischen Kontext“

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Programm_Mainz_Visuelle Medien_23.-25.11.2017

.

18. 11. 2017  Festival Šumava Litera Vimperk 16:15

Promítání dokumentárního filmu / Vorführung des Dokumentarfilmes

Hluboké kontrasty / Tiefe Kontraste

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

ŠUMAVA- LITERA-program

.

14.11.2017  Teologická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice 16:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

(s diskuzí) v rámci přednáškového cyklu: Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor.

.

9.11.2017 Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien 17:00

Vortrag zum Thema Rezeption des naturwissenschaftlichen Monismus von Ernst Haeckel im tschechischen Kulturraum“ beim Ignaz-Lieben Symposium 2017 „Darwin im Zentraleuropa“

Programm Ignaz-Lieben- Symposium-2017

.

5.11.2017 Sandl  16:30

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Filmvorführung in Sandl

.

14.10.2017  Velešín 17:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

V-jednom-kraji

Fotografie z této akce/Photo von dieser Veranstaltung (Zdroj/Quele: Hana Císařová):

Promítání Velešín

.

11.10.2017 Filmclub Zwettl  20:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

Filmclub Zwettl

.

9.10.2017 Kino in der Botschaft der Tschechischen Republik  Wien/Vídeň 19:30

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Im Einen Alles ... Tschechische Botschaft Wien

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (Quele/zdroj: Petr Mauthner):

Promítání ve Vídni 1

Promítání ve Vídni 2

Promítání ve Vídni 3

Promítání ve Vídni 4

.

21. 9. 2017 Univerzitní centrum Telč 16:30

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines v rámci letní školy / im Rahmen der Sommerschule der Donau-Universität Krems

.

26. 8. 2017  Filmový festival Der neue Heimatfilm v kině Kaplice / im Kino Kaplitz 19:00

Promítání dokumentárního filmu / Vorführung des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

.

26. 8. 2017  Kino Kaplice 16:00

Promítání dokumentárního filmu / Vorführung des Dokumentarfilmes

Hluboké kontrasty / Tiefe Kontraste

.

26. 8. 2017  Filmfestival Der neue Heimatfilm Freistadt (Salzhof) 14:00

Vorführung des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

https://www.filmfestivalfreistadt.at/2017/?site=movie&pId=2165

.

25. 8. 2017  Green Belt Centre Windhaag 20:00

Österreichische Premiere des Dokumentarfilmes / Rakouská premiéra dokumentárního filmu Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno im Rahmen des Filmfestivals / v rámci filmového festivalu  Der neue Heimatfilm

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce(Quelle/zdroj: Josef Limberger):

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

.

14.8.2017 Kino Kaplice/Kaplitz 17:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Pozvanka_Film_14_08

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (zdroj/Quelle: Pavel Ptáček):

Kaplice 14.8.

Kaplice 14.8.-2

Kaplice 14.8.-3

.

3.7.2017 Hotel Šumava Kašperské Hory 10:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno im Rahmen eines Tschechisch-Kurses mit TeilnehmerInnen aus Österreich

.

3.7.2017  Panský Dvůr Telč 18:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

Touha po svobodě / Freiheitsdrang

Photo von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

Promitani Telč

.

22.6. 2017 Universität Passau, Philosophicum, Hörsall 3

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Im Einen Alles Passau mail (neu)

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (Quelle/zdroj: Lena Weige):

Promitani Passau-uprava

bty

bty

.

19.6.2017 Kino Kaplice/Kaplitz 13:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (Quele/zdroj: Karel Vavřík):

cerven2017 064-komprimace

cerven2017 075-komprimace

cerven2017 068(1)-komprimace

.

14.6.2017  Muzeum/Fotoateliér Seidel Český Krumlov/Krumau 19:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

.

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

Pozvánka-V jednom vše, ... Český Krumlov-mail

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (Quele/zdroj: Petr Hudičák):

Krumlov 2

IMG_4746

.

9.6.2017 Grenzbahnhof/Hraniční nádraží  Bayerisch Eisenstein 19:30

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Einladung Bayerisch Eisenstein mail

Photo von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce(Quele/zdroj: Naturpark Bayerischer Wald):

Byerisch Eisenstein-kompr.

Promítaní Bayerisch Eisenstein

IMG_0338_Ovcackova_Horpeniak-kompr.

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

Bayerisch Eisenstein-Von alten und neuen Grenzen

.

3.6.2017 Sudetendeutscher Tag Augsburg 14:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

.

Photo von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

Im Einen Alles-Augsburg

.

1.6.2017 Deutsche Schule Prag / Německá škola Praha 10:30

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

gemeinsam mit einer Lesung von Bernhard Setzwein aus seinem Buch „Der Böhmischer Samurai“ / společně s autorským čtením Bernharda Setzweina z jeho knihy „Der Böhmischer Samurai“

.

26.5.2017 Muzeum Frymburk/Friedberg 20:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

Pozvánka-V jednom vše, ve všem jen jedno - Frymburk

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

Frymburk 2 26.5.2017-sahara

Frymburk 26.5.2017-sahara

.

23.5.2017 Evangelisches Bildungswerk Regensburg 18:30

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

http://www.ebw-regensburg.de/im-einen-alles-im-all-nur-eines-menschen-und-landschaft-im-gratzener-bergland/

Im Einen Alles Regensburg

.

17.5.2017 Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus Düsseldorf 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

15.5.2017 Moravská zemská knihovna / Mährische Landesbibliothek  Brno / Brünn 18:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

.

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

https://www.mzk.cz/sluzby/akce/promitani-diskuze-v-jednom-vse-ve-vsem-jen-jedno-im-einen-alles-im-all-nur-eines

.

Einladung Brno-Im Einen Alles

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

Brno Im Einen Alles 15.5.2017

(Quele/zdroj: Johannes Reisinger)

Brno-Einführung

(Quele/zdroj: Richard Guniš)

Brno Einführung 2

(Quele/zdroj: Richard Guniš)

.

11.5.2017 Státní okresní archiv / Staatsarchiv České Budějovice / Budweis 14:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

Pozvánka České Budějovice

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

Promítání České Budějovice 11.5.2017

DSC09802

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

Obnovená tradice-Im Einen Alles …

.

6.5.2017  Kulturně-spolkový dům/Kulturvereinshaus  Nové Hrady/Gratzen 20:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

Promítání-Nové Hrady-pro mail

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (Quele/zdroj: Květa Jarolímková):

Promítání Nové Hrady 1

Promítání Nové Hrady 2

Promítání Nové Hrady 3

.

3.5.2017 Kloster Speinshart (Oberpfalz) 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

.

Photo von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

DSCN1651

.

27.4.2017  Sudetendeutsches Haus München 19:00

Deutsche Premiere meines neuen tschechisch-österreichisch-deutschen Dokumentarfilmes über das Gratzener Bergland / Německá premiéra mého nového česko-rakousko-německého dokumentárního filmu o Novohradských horách

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Einladung-Im Einen Alles, im All nur Eines-München

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (Quelle/Zdroj: Stifter Verein):

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V Mnichově-publikum

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

Deutsche Premiere des Filmes in München

.

22.4.2017 Kostel / Kirche  Pohoří na Šumavě / Buchers 18:00

Novohradská premiéra mého nového česko-rakousko-německého dokumentárního filmu o Novohradských horách / Gratzener Bergland-Premiere meines neuen tschechisch-österreichisch-deutschen Dokumentarfilmes über das Gratzener Bergland

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

.

Im Einen Alles-Buchers

V jednom vše-Pohoří

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

Pohoří 1

Pohori 2

Pohori 3

Pohori dodatek

Pohori 4

Pohori 5

(Zdroj/Quelle: Pavel Ptáček)

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

IM EINEN ALLES

.

19.4.2017 Dům národnostních menšin / Haus der nationalen Minderheiten  Praha / Prag 17:00

Pražská premiéra mého nového česko-rakousko-německého dokumentárního filmu o Novohradských horách / Prager Premiere meines neuen tschechisch-österreichisch-deutschen Dokumentarfilmes über das Gratzener Bergland

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Einladung-Im Einen Alles-Prag-def.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (Quelle/Zdroj: LandesEcho/tra):

DSC_0098s

DSC_0151s

DSC_0198s

DSC_0118s

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

Interview-Poesie des Grenzgebietes-1.Teil

Interview-Poesie des Grenzgebietes-2. Teil

.

23.3.2017 Rathaussaal Furth im Wald 20:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty im Rahmen einer Abendveranstaltung des Freundeskreises Furth im Wald-Domažlice / v rámci večerní akce pořádané Kruhem přátel Furth im Wald-Domažlice

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

Tiefe Kontraste in Furth im Wald

.

20.3.2017 Tschechisches Zentrum in Berlin/České centrum v Berlíně 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

http://berlin.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/dokumontag-hluboke-kontrasty/

.

15.3.2017 Haus des Deutschen Ostens  München 14:30

Gespräch + Präsentation kurzer Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm Tiefe Kontraste / Rozprávění  + představení krátkých sekvencí z dokumentárního filmu Hluboké kontrasty – im „Literarischen Café“ der Ackermann-Gemeinde München/ v „Literární kavárně“ Ackermann-Gemeinde Mnichov

.

Erzählcafe L. Ovčáčková Einladung

.

21.1.2017 Bad Kissingen

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

einladung_multiplikatorentagung

.

20.12.2016 Haus der nationalen Minderheiten/Dům národnostních menšin  Prag/Praha  17:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

filmabend_tiefe-kontraste

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (Quelle/Zdroj: LandesEcho.cz):

kontraste-prag-1

Filmabend Tiefe Kontraste Prager Verband

Filmabend Tiefe Kontraste Prager Verband

.

10.11.2016 Sitzungssaal des Landratsamtes Tirschenreuth 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

lenka-artikel_tirschenreuth1116

.

13.10.2016 Literaturhaus Oberpfalz Sulzbach-Rosenberg 19:30

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

http://literaturarchiv.de/veranstaltungen/programm/termin/article/tiefe-kontraste-hluboke-kontrasty-ein-filmportraet-ueber-den-boehmerwald.html

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

http://www.onetz.de/sulzbach-rosenberg/kultur/lenka-ovcckov-stellt-ihr-filmdokument-tiefe-kontraste-vor-echt-grenzwertig-d1704076.html

.

5.10.2016 Evangelisches Bildungswerk Regensburg 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

http://www.ebw-regensburg.de/tiefe-kontraste-hluboke-kontrasty/

.

4.10.2016 Cordonhaus Cham 19:30

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Tiefe Kontraste – Cham

Photo von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

img_4903

.

4.10.2016 Joseph-vonFraunhofer Gymnasium Cham 11:30-13:00

Präsentation der Kurzfassung des Dokumentarfilmes/Promítání krátké verze dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

img_4894

img_4892

.

13.8.2016 Schloß Buchenau (Bayerischer Wald) 14:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

2.8.2016 Hotel Belveder Železná Ruda 10:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty im Rahmen eines Tschechisch-Kurses mit TeilnehmerInnen aus dem Waldviertel

.

30.7.2016 Kirche Glöckelberg/Zvonková 18:30

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

im Rahmen des Böhmerwald-Thementages: „Ich gehe durch den alten Wald“

v rámci šumavského tématického dne: „Jdu starým lesem“

.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

http://www.kulturforum.info/de/startseite-de/1000014-veranstaltungen/event/1021901-ich-gehe-durch-den-alten-wald

Boehmerwald Thementag

.

Photo von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

IMG_1015

.

23.7.2016 Gutshof/Dvůr Fratres 15:00

Tagesverantwortung für die Veranstaltung / Organizace programového dne:

Mensch – Natur / Člověk – příroda

Wege transzendenten Naturverstehens / Cesty transcendentního

porozumění přírodě

.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Klicke, um auf kulturbruecke_2016_de.pdf zuzugreifen

Klicke, um auf kulturbruecke_2016_cz.pdf zuzugreifen

.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (Quele/zdroj: Johannes Reisinger):

DSC_0062

DSC_0159

.

23.6.2016

Elly-Heuss Gymnasium Weiden 13:30

Volkshochschule Weiden 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

21.6.2016 Mittelschule Neunburg vorm Wald und Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

13.6.2016 Landgraf-Leuchtenberg-Gymnasium  Grafenau (Bayerischer Wald)

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

4.6.2016 NaturVision Filmtage Neuschönau 11:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

http://filmtage.natur-vision.de/de/filmprogramm/samstag-13-juni-2015.html

NaturVision Filmtage

.

21.5.2016 Hotel Alpská vyhlídka Bučina/Buchwald

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

im Rahmen einer Abendveranstaltung des Freundeskreises deutsch-tschechischer Verständigung e.V. / v rámci večerní akce pořádané Kruhem přátel česko-německého porozumění

.

14.5.2016 Sudetendeutscher Tag Nürnberg 16:30

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

Tiefe Kontraste Nürnberg

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

IMG_0507

.

7.4.2016 Gymnazium J. S. Baara Domažlice 16:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty
 
im Rahmen der Veranstaltung: Lehrkräfte unterstützen – Schulpartnerschaften fördern:
Fortbildung für Lehrkräfte an Gymnasien in der Oberpfalz und in der Region Pilsen
 

.

2.4.2016 Grenzbahnhof Bayerisch Eisenstein 19:30

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Plakat_D

plakat_CZ

.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

Lenka-Bayerisch Eisenstein

Grenzbahnhof Bayerisch Eisenstein

IMG_0399

Lenka 2

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

Tiefe Kontraste-Bayerisch Eisenstein

.

15.3.2016 Teologická fakulta – Jihočeská univerzita České Budějovice / Theologische Fakultät – Südböhmische Universität Budweis 15:00 

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes Hluboké kontrasty/Tiefe Kontraste

.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

fdibejei

.

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

Hluboké Kontrasty 15.3.2016

.

3.2.2016 Kino Arena München 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

http://munich.czechcentres.cz/programm/detail/hluboke-kontrasty/

.

16.12.2015 Kloster Speinshart 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

http://www.kloster-speinshart.de/aktuelles/film-ueber-den-boehmerwald.php

.

27.11.2015 HonzikHaus Aigen 19:30

.

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

download-1

download

.

19.11.2015 Sudetendeutsches Haus München 18:00

Präsentation kurzer Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm Tiefe Kontraste/ Představení  krátkých sekvencí z dokumentárního filmu Hluboké kontrasty –  im Rahmen der Ausstellungseröffung von Christian Thanhäuser Auf verwachsenem Pfad / v rámci vernisáže výstavy Christiana Thanhäusera Po zarostlém chodníčku

.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Ausstellung-Auf verwachsenem Pfad

.

13.11.2015 Waldgeschichtliches Museum St. Oswald 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

PNP-St.Oswald

.

31.10.2015 Gasthaus Gistl Frauenau 20:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Plakat Tiefe Kontraste(1)

.

16.10.2015  Muzeum Frymburk  19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

10.10.2015 Klub Maják Bojkovice 17:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

3.10.2015 Kunstfabrik Groß Siegharts 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Freiheitsdrang/Touha po svobodě im Rahmen der Ausstellungseröffnung CZ-A:rt / v rámci otevření výstavy CZ-A:rt

.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

12132568_867059850057528_8847239635202265569_o

© 2015 Mark Buckner

12110005_867060003390846_6650676896211692062_o

© 2015 Mark Buckner

12087251_869363156474996_3400325162792393397_o

© 2015 Pavel Musel

.

23.9.2015 Kavárna/Café Ve Skále Vimperk 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

21.8.2015 Kulturní dům/Kulturhaus Buk 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

http://www.obecbuk.cz/

.

12.8.2015 Adalbert Stifter Geburtshaus Oberplan/ Památník – rodný dům Adalberta Stiftera Horní Planá 20:30

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

kontrasty_DE[1]

kontrasty_CZ

.

8.8.2015 Kinosaal Gasthof Failler Drosendorf an der Thaya 18:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Freiheitsdrang/Touha po svobodě

Flyer Freiheitsdrang

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

843-czinemart2015_programm

.

25.7.2015 Gutshof/Dvůr Fratres 15:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty im Rahmen des Programmtages Sprachgrenzen – Europas kulturelle Pluralität/v rámci programového dne Jazykové hranice – kulturní pluralita Evropy

Plakat 20150725 A3

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Fratres Sommerprogramm 2015

.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

Fratres_DSC0188

Fratres_DSC0184

Fratres_DSC0143-Pano

Lenka Ovčáčková, Christian Thanhäuser, Kulturbrücke Fratres

Lenka Ovčáčková, Christian Thanhäuser, Kulturbrücke Fratres

 

Peter Coreth, Christian Thanhäuser, Martin Pollack, Juri Andruchowytsch, Lenka Ovčáčková,Elmar Csaplovics

Peter Coreth, Christian Thanhäuser, Martin Pollack, Juri Andruchowytsch, Lenka Ovčáčková,Elmar Csaplovics

© 2015 Johannes Reisinger

.

14.7.2015 Cineplex Freyung 20:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Cineplex Freyung Tiefe Kontraste

.

26.6.2015 Green Belt Center Windhaag 20:00

Österreichische premiere des Dokumentarfilmes/Rakouská premiéra dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Tiefe Kontraste Windhaag

.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

Tiefe Kontraste Windhaag

.

23.6.2015 ScharfrichterKino Passau 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Tiefe Kontraste Passau

.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

cp-15-06-23-003

cp-15-06-23-011

cp-15-06-23-035

cp-15-06-23-019

.

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

Tiefe Kontraste - Passau

.

Tiefe Kontraste PNP Artikel

.

16.6.2015 Katedra filosofie a dějin přírodních věd Univerzity Karlovy (Viničná 7) 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

12.6.2015 Centrum Adalberta Stiftera Horní Planá/Adalbert Stifter Zentrum Oberplan 18:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Plakat-Tiefe Kontraste-Oberplan-Ansicht

.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

Tiefe Kontraste Horni Plana 12.6.2015

.

6.6.2015 Ateliér Městského kulturního a informačního střediska Poběžovice /Atelier des Städtischen Kultur- und Informationszentrums Ronsperg 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Poběžovice A5 MAIL

.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

DSC07064

DSC07066

.

4.6.2015 Česko-rakouské komunitní centrum Fenix /Tschechisch-österreichisches kommunes Zentrum Fenix České Velenice 18:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Tiefe Kontraste Ceske Velenice

.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

DSC07057

DSC07058

DSC01109

DSC01119

.

27.5.2015 Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov 18:30

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Plakát-Hluboké kontrasty Český Krumlov

.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

DSC07024

DSC07023

.

22.5.2015 Institut Slavonice 18:00

Tschechische premiere des Dokumentarfilmes/Česká premiéra dokumentárního filmu

Freiheitsdrang/Touha po svobodě

Freiheitsdrang- Touha po svobode

Flyer Freiheitsdrang

.

21.5.2015 Centrum Bavaria Bohemia Schönsee 18:00

Deutsche premiere des Dokumentarfilmes/Německá premiéra dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Nahled plakatu-A6-Schonsee

.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

IMG_4827x

Schoensee 1

IMG_4845x

IMG_4854x

.

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

Tiefe Kontraste - Schönsee

.

11.5.2015 Pražský literární dům/Prager Literaturhaus 18:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Tiefe Kontraste-Hluboké kontrasty-Praha

Ein aus Anlass der  Filmvorführung im Prager Literaturhaus entstandener Radiobeitrag ist unter folgendem Link erreichbar:

http://www.radio.cz/de/rubrik/kaleidoskop/tiefe-kontraste-dokumentarfilm-ueber-boehmerwald-von-lenka-ovcackova

.

7.5.2015 Informační středisko NP a CHKO Šumava Kašperské Hory /Informationszentrum NP und LSG Böhmerwald Bergreichenstein 18:00

Tschechische Premiere des Dokumentarfilmes/Česká premiéra dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Einladung:pozvanka-Tiefe Kontraste:Hluboke Kontrasty

Photo von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

P1240604

.

15.4.2015 Topkino Wien (Rahlgasse 1, 1060 Wien) 19:00 (siehe/viz hier)

Österreichische premiere des Dokumentarfilmes/Rakouská premiéra dokumentárního filmu Freiheitsdrang/Touha po svobodě

Flyer Freiheitsdrang

.

13.11. 2014  Deutsche Schule Prag/Německá škola v Praze 12:00

Präsentation des Filmes/Promítání filmu Die verlorene und wiedergefundene Landschaft/Ztracená a znovunalezená krajina

.

16.8. 2014 Gutshof/Dvůr Fratres 15:00

Vortrag zum Thema Gott-Natur als monistische Religion/Přednáška na téma Bůh-příroda jako monistické náboženství

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Sommerprogramm Fratres 2014

.

Photo von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

fratres_dsc7207

© 2015 Johannes Reisinger

.

30.5. 2014 Děčín 18:00 Bar Bodenbach

Präsentation des Filmes/promítání filmu Die verlorene und wiedergefundene Landschaft/Ztracená a znovunalezená krajina

.

12.3.2022 Waldhof/Akademie für Weiterbildung  Freiburg im Breisgau  16:00–18:00

Filmvortrag zum Thema Grenze als vielschichtig-ganzheitliches Phänomen im Rahmen der Tagung der Ackermann Gemeinde (Erzdiözese Freiburg e. V.).

Přednáška spjatá s prezentací sekvencí z vlastních dokumentárních filmů na téma Grenze als vielschichtig-ganzheitliches Phänomen (Hranice jako mnohovrstevnatý a celostný fenomén) v rámci konference Ackermann Gemeinde (Erzdiözese Freiburg).

.

7.3.2022 Universita J. E. Purkyně  Ústí nad Labem  12:00–13:30

Přednáška na téma / Vortrag zum Thema:

O německé a české naturfilosofii – s přesahem k přírodovědnému monismu přelomu 19. a 20. století (Über die deutsche und die böhmische Naturphilosophie – mit einem Ausblick auf den naturwissenschaftlichen Monismus am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts)

.

17.10.2021 Hotel Best Western Plaza Ditzingen 11:00-13:00

Be-Grenzt-Sein. Kommentierte Präsentation Ausschnitte aus dem Dokumentarfilmen Im Einen Alles, im All nur Eines/V jednom vše, ve všem jen jedno im Rahmen der Landestagung der Ackermann Gemeinde (Erzdiözese Freiburg und Diözese Rottenburg-Stuttgart).

Be-Grenzt-Sein. Komentovaná prezentace sekvencí z dokumentárních filmů V jednom vše, ve všem jen jedno/Im Einen Alles, im All nur Eines v rámci výroční konference Ackermann Gemeinde (Erzdiözese Freiburg und Diözese Rottenburg-Stuttgart).

.

15.10.2021  Alte Kapelle, Universitätscampus Wien  16:00

Vortrag zum Thema/Přednáška na téma Die Wissenschaft des Lebens an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Deutschen Universität Prag 1920-1939 beim Ignaz-Lieben Symposium 2021 Von einer Wissenschaft des Lebens zu den Lebenswissenschaften in Zentraleuropa – wissenschaftshistorische Beiträge / From the Science of Life to the Life Sciences in Central Europe – Contributions from History of Science

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

tagungsprogramm-ignaz-lieben-gesellschaft-2021

.

9.9.2021  Schloss/Zámek Ottenstein 20:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

.

21.10.2020 Etnologický ústav AV ČR Praha 9:00–15:30 (on-line)

Přednáška na téma / Vortrag zum Thema:

Vztah k člověku i veškerenstvu: Karel Weigner a jeho ideová provázanost s Ernstem Haeckelem v rámci konference Za rovnocennost evropských plemen: Československá antropologie tváří v tvář rasismu a nacismu

Bližší informace k této akci:

http://www.usd.cas.cz/za-rovnocennost-evropskych-plemen-ceskoslovenska-antropologie-tvari-v-tvar-rasismu-a-nacismu/

.

3.9.2020  Oberer Marktplatz Schwandorf 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

im Rahmen der Veranstaltung Kulturstadt Bayern-Böhmen 2020

.

18.7.2020 Gutshof/Dvůr Fratres 15:00

Tagesverantwortung für die Veranstaltung / Organizace programového dne:

Das heliozentrische Weltbild in Zentraleuropa / Heliocentrismus ve střední Evropě

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Program-Fratres-CZ

Programm-Fratres-DE

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (Quele/zdroj: Johannes Reisinger):

Fratres 2020 - 2

Ve stodole 2

Při diskuzi s Vojtou

My všichni

.

13.12.2019 Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK Praha 14:00

Přednáška na téma / Vortrag zum Thema:

Aristokratická přírodověda v českých zemích na konci 18. a v první polovině 19. století (Aristokratische Naturwissenschaft in Böhmischen Ländern am Ende des 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts)

.

19.11.2019  Kino Vimperk/Winterberg 19:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

v rámci festivalu / im Rahmen des Festivals Šumava Litera

.

12.10.2019 Atrium  Hohenau an der March 15:00

Kommentierte Präsentation kurzer Ausschnitte aus den Dokumentarfilmen Im Einklang mit der Natur und Im Einen Alles, im All nur Eines zum Thema Menschen am Grünen Band im Rahmen des NÖ Naturschutztages (Veranstaltung des NÖ Naturschutzbundes)

Komentovaná prezentace krátkých sekvencí z dokumentárních filmů V souladu s přírodou a V jednom vše, ve všem jen jedno na téma Menschen am Grünen Band

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

EInladung_Naturschutztag2019

.

17.8.2019 Gutshof Fratres 17:30

Präsentation kurzer Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm Tiefe Kontraste + Moderation der Podiumsdiskussion im Rahmen des Programmtages „Spuren einer böhmischen Familie – die Coudenhove Kalergis“

Představení krátkých sekvencí z dokumentárního filmu Hluboké kontrasty + moderace pódiové diskuze v rámci programového dne „Stopy jedné české rodiny – Coudenhove Kalergi“

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

http://www.kulturbruecke.com/index.php/programm/sommerprogramm-2019

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (Quele/zdroj: Johannes Reisinger):

Fratres 2 - 17.8.2019

Fratres 17.8.2019

.

12.8.2019 Praha

Vorstellung des Dokumentarfilmes / Představení dokumentárního filmu Liebet Eure Feinde / Milujte své nepřátele im Rahmen eines Tschechisch-Kurses mit TeilnehmerInnen aus Österreich

.

13.7.2019  Kostel/Kirche  Rychnov u Nových Hradů/Deutsch Reichenau 12:30

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

Pozvánka-Rychnov u Nových Hradů

.

Fotografie z této akce/Photo von dieser Veranstaltung (zdroj/Quelle: Pavel Ptáček):

20190713_40_Rychnov_u_Novych_Hradu_Novohradske_hory_setkani_rodaku_kostel_sv.Jilji_Lenka_Ovcackova_premiera_filmu_V_jednom_vse,_ve_vsem_jen_jedno_0088

20190713_40_Rychnov_u_Novych_Hradu_Novohradske_hory_setkani_rodaku_kostel_sv.Jilji_Lenka_Ovcackova_premiera_filmu_V_jednom_vse,_ve_vsem_jen_jedno_0081

20190713_60_Rychnov_u_Novych_Hradu_Novohradske_hory_setkani_rodaku_kostel_sv.Jilji_Lenka_Ovcackova_premiera_filmu_V_jednom_vse,0142

20190713_40_Rychnov_u_Novych_Hradu_Novohradske_hory_setkani_rodaku_kostel_sv.Jilji_Lenka_Ovcackova_premiera_filmu_V_jednom_vse,_ve_vsem_jen_jedno_0078

.

27.6.2019 Haus des Deutschen Ostens München 14:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste / Hluboké kontrasty

.

16.5.2019 Galerie Evropského domu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Plzeň/Pilsen 18:00

Představení sekvencí z dokumentárních filmů Hluboké kontrasty a V jednom vše, ve všem jen jedno + následná diskuze

Präsentation der Ausschnitte aus den Dokumentarfilmen Tiefe Kontraste und Im Einen Alles, im All nur Eines + Diskussion

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

Beseda Plzeň

Fotografie z této akce/Photo von dieser Veranstaltung (zdroj/Quelle: Jitka Paitlová):

Plzeň

.

7.5.2019 Dokumentationsstelle für ost- und mitteleuropäische Literatur Wien/Vídeň 18:00

Wissenschaftlicher Vortrag zum Thema / Vědecká přednáška na téma:

Geschichte der Naturwissenschaften in Böhmen in der ersten Hälfte

des 19. Jahrhunderts mit besonderer Berücksichtigung der Naturphilosophie

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Vortrag Wien-Lenka Ovčačková

.

11.4.2019 Centrum Bavaria Bohemia Schönsee 18:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Plakat Schönsee

.

25.2.2019 Gymnázium Prachatice  13:25-15:00

Představení sekvencí z dokumentárního filmu Hluboké kontrasty + následná diskuze / Präsentation der Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm Tiefe Kontraste + Diskussion

.

21.11.2018 Jazzklub Drosendorf  19:00

Filmabend zum Thema / Filmový večer na téma

Das Leben an der Grenze / Život na hranicích

.

8.11.2018 Regionální infocentrum Plzeňského kraje a Bavorska/Regionales Informationszentrum des Bezirks Pilsen und Bayerns Plzeň/Pilsen 16:30

Promítání dokumentárního filmu / Vorführung des Dokumentarfilmes

Hluboké kontrasty / Tiefe Kontraste

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

Filmvorführung Pilsen

.

13.10.2018  Seniorenzentrum St. Anna  Schwäbisch Gmünd 10:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

im Rahmen der Herbsttagung der Ackermann-Gemeinde der Diözese Rottenburg-Stuttgart

.

6.10.2018  Kostel/Kirche  Krabonoš/Zuggers 18:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

https://zuggers.webnode.at/l/im-einen-alles-im-all-nur-eines-v-jednom-vse-ve-vsem-jen-jedno/

Fotografie z této akce/Photo von dieser Veranstaltung:

Promítání Krabonoš

.

4.10.2018 Knihovna Rudolfov 18:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

.

11.9.2018 Filozofická fakulta/ Philosophische Fakultät  Olomouc/Olmütz  10:45-11:30

Vortrag zum Thema / Přednáška na téma: Die Rolle der Frauen im deutsch-tschechischen Versöhnungsprozess v rámci / im Rahmen der Begegnungstagung des Frauenbandes im Bund der Vertriebenen e. V.

.

1.9.2018 Kostel/Kirche Pohoří na Šumavě/Buchers 18:30

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

Prezentace Buchers – Im Einen Alles … 1.9.2018

.

20.7.2018 Honzik-Haus Aigen-Schlägl 20:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

.

2.6.2018 Centre for the Future Slavonice 11:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

kulturbruecke_2018_cz

kulturbruecke_2018_de

.

30.5.2018 Goethe Centrum Jihočeské univerzity České Budějovice 18:15

Promítání dokumentárního filmu / Vorführung des Dokumentarfilmes

Hluboké kontrasty / Tiefe Kontraste

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

http://www.goethecentrum.cz/cs/novinka/tiefe-kontraste-v-goethe-centru/

.

14.4.2018 Zámek Nové Hrady (Mikrobiologický ústav AV ČR) 17:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

.

22.3.2018 Kavárna Božská Lahvice Praha 19:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

.

10.3.2018 Kautzen

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Kautzen-Im Einen Alles, im All nur Eines

3.3.2018 Bad Kissingen

Vortrag + Präsentation der Ausschnitte aus den Dokumentarfilmen Tiefe Kontraste und Im Einen Alles, im All nur Eines im Rahmen der Tagung Sudeten-Deutsche und Tschechen – gestern, heute und morgen  16:00-17:00

Přednáška + prezentace částí dokumentárních filmů Hluboké kontrasty a V jednom vše, ve všem jen jedno v rámci konference Sudeten-Deutsche und Tschechen – gestern, heute und morgen 16:00-17:00

.

9. 1. 2018  Radniční sál MěÚ  Prachatice 9:00-11:30

Promítání dokumentárního filmu / Vorführung des Dokumentarfilmes

Hluboké kontrasty / Tiefe Kontraste (s diskuzí) v rámci Univerzity třetího věku

.

6.12.2017 Literární kavárna Academia  Praha  17:00

Křest knihy (Buchtaufe):

O PŮVODU KULTURY

Biologické, antropologické a historické koncepce kulturní evoluce

(Über den Ursprung der Kultur. Biologische, anthropologische und historische Konzepte der Evolution der Kultur)

O původu kultury-cover

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

Pozvánka na křest knihy O původu kultury

.

25.11.2017 Johannes Gutenberg-Universität  Mainz  10:45-12:30

Round-Table-Gespräch im Rahmen der Tagung „Akteure und Institutionen visueller Medien im (deutsch-)tschechischen Kontext“

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Programm_Mainz_Visuelle Medien_23.-25.11.2017

.

18. 11. 2017  Festival Šumava Litera Vimperk 16:15

Promítání dokumentárního filmu / Vorführung des Dokumentarfilmes

Hluboké kontrasty / Tiefe Kontraste

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

ŠUMAVA- LITERA-program

.

14.11.2017  Teologická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice 16:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

(s diskuzí) v rámci přednáškového cyklu: Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor.

.

9.11.2017 Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien 17:00

Vortrag zum Thema Rezeption des naturwissenschaftlichen Monismus von Ernst Haeckel im tschechischen Kulturraum“ beim Ignaz-Lieben Symposium 2017 „Darwin im Zentraleuropa“

Programm Ignaz-Lieben- Symposium-2017

.

5.11.2017 Sandl  16:30

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Filmvorführung in Sandl

.

14.10.2017  Velešín 17:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

V-jednom-kraji

Fotografie z této akce/Photo von dieser Veranstaltung (Zdroj/Quele: Hana Císařová):

Promítání Velešín

.

11.10.2017 Filmclub Zwettl  20:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

Filmclub Zwettl

.

9.10.2017 Kino in der Botschaft der Tschechischen Republik  Wien/Vídeň 19:30

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Im Einen Alles ... Tschechische Botschaft Wien

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (Quele/zdroj: Petr Mauthner):

Promítání ve Vídni 1

Promítání ve Vídni 2

Promítání ve Vídni 3

Promítání ve Vídni 4

.

21. 9. 2017 Univerzitní centrum Telč 16:30

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines v rámci letní školy / im Rahmen der Sommerschule der Donau-Universität Krems

.

26. 8. 2017  Filmový festival Der neue Heimatfilm v kině Kaplice / im Kino Kaplitz 19:00

Promítání dokumentárního filmu / Vorführung des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

.

26. 8. 2017  Kino Kaplice 16:00

Promítání dokumentárního filmu / Vorführung des Dokumentarfilmes

Hluboké kontrasty / Tiefe Kontraste

.

26. 8. 2017  Filmfestival Der neue Heimatfilm Freistadt (Salzhof) 14:00

Vorführung des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

https://www.filmfestivalfreistadt.at/2017/?site=movie&pId=2165

.

25. 8. 2017  Green Belt Centre Windhaag 20:00

Österreichische Premiere des Dokumentarfilmes / Rakouská premiéra dokumentárního filmu Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno im Rahmen des Filmfestivals / v rámci filmového festivalu  Der neue Heimatfilm

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce(Quelle/zdroj: Josef Limberger):

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

.

14.8.2017 Kino Kaplice/Kaplitz 17:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Pozvanka_Film_14_08

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (zdroj/Quelle: Pavel Ptáček):

Kaplice 14.8.

Kaplice 14.8.-2

Kaplice 14.8.-3

.

3.7.2017 Hotel Šumava Kašperské Hory 10:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno im Rahmen eines Tschechisch-Kurses mit TeilnehmerInnen aus Österreich

.

3.7.2017  Panský Dvůr Telč 18:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

Touha po svobodě / Freiheitsdrang

Photo von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

Promitani Telč

.

22.6. 2017 Universität Passau, Philosophicum, Hörsall 3

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Im Einen Alles Passau mail (neu)

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (Quelle/zdroj: Lena Weige):

Promitani Passau-uprava

bty

bty

.

19.6.2017 Kino Kaplice/Kaplitz 13:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (Quele/zdroj: Karel Vavřík):

cerven2017 064-komprimace

cerven2017 075-komprimace

cerven2017 068(1)-komprimace

.

14.6.2017  Muzeum/Fotoateliér Seidel Český Krumlov/Krumau 19:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

.

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

Pozvánka-V jednom vše, ... Český Krumlov-mail

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (Quele/zdroj: Petr Hudičák):

Krumlov 2

IMG_4746

.

9.6.2017 Grenzbahnhof/Hraniční nádraží  Bayerisch Eisenstein 19:30

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Einladung Bayerisch Eisenstein mail

Photo von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce(Quele/zdroj: Naturpark Bayerischer Wald):

Byerisch Eisenstein-kompr.

Promítaní Bayerisch Eisenstein

IMG_0338_Ovcackova_Horpeniak-kompr.

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

Bayerisch Eisenstein-Von alten und neuen Grenzen

.

3.6.2017 Sudetendeutscher Tag Augsburg 14:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

.

Photo von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

Im Einen Alles-Augsburg

.

1.6.2017 Deutsche Schule Prag / Německá škola Praha 10:30

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

gemeinsam mit einer Lesung von Bernhard Setzwein aus seinem Buch „Der Böhmischer Samurai“ / společně s autorským čtením Bernharda Setzweina z jeho knihy „Der Böhmischer Samurai“

.

26.5.2017 Muzeum Frymburk/Friedberg 20:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

Pozvánka-V jednom vše, ve všem jen jedno - Frymburk

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

Frymburk 2 26.5.2017-sahara

Frymburk 26.5.2017-sahara

.

23.5.2017 Evangelisches Bildungswerk Regensburg 18:30

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

http://www.ebw-regensburg.de/im-einen-alles-im-all-nur-eines-menschen-und-landschaft-im-gratzener-bergland/

Im Einen Alles Regensburg

.

17.5.2017 Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus Düsseldorf 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

15.5.2017 Moravská zemská knihovna / Mährische Landesbibliothek  Brno / Brünn 18:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

.

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

https://www.mzk.cz/sluzby/akce/promitani-diskuze-v-jednom-vse-ve-vsem-jen-jedno-im-einen-alles-im-all-nur-eines

.

Einladung Brno-Im Einen Alles

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

Brno Im Einen Alles 15.5.2017

(Quele/zdroj: Johannes Reisinger)

Brno-Einführung

(Quele/zdroj: Richard Guniš)

Brno Einführung 2

(Quele/zdroj: Richard Guniš)

.

11.5.2017 Státní okresní archiv / Staatsarchiv České Budějovice / Budweis 14:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

Pozvánka České Budějovice

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

Promítání České Budějovice 11.5.2017

DSC09802

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

Obnovená tradice-Im Einen Alles …

.

6.5.2017  Kulturně-spolkový dům/Kulturvereinshaus  Nové Hrady/Gratzen 20:00

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

Bližší informace k této akci/Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung:

Promítání-Nové Hrady-pro mail

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (Quele/zdroj: Květa Jarolímková):

Promítání Nové Hrady 1

Promítání Nové Hrady 2

Promítání Nové Hrady 3

.

3.5.2017 Kloster Speinshart (Oberpfalz) 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

.

Photo von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

DSCN1651

.

27.4.2017  Sudetendeutsches Haus München 19:00

Deutsche Premiere meines neuen tschechisch-österreichisch-deutschen Dokumentarfilmes über das Gratzener Bergland / Německá premiéra mého nového česko-rakousko-německého dokumentárního filmu o Novohradských horách

Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Einladung-Im Einen Alles, im All nur Eines-München

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (Quelle/Zdroj: Stifter Verein):

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V Mnichově-publikum

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

Deutsche Premiere des Filmes in München

.

22.4.2017 Kostel / Kirche  Pohoří na Šumavě / Buchers 18:00

Novohradská premiéra mého nového česko-rakousko-německého dokumentárního filmu o Novohradských horách / Gratzener Bergland-Premiere meines neuen tschechisch-österreichisch-deutschen Dokumentarfilmes über das Gratzener Bergland

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

.

Im Einen Alles-Buchers

V jednom vše-Pohoří

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

Pohoří 1

Pohori 2

Pohori 3

Pohori dodatek

Pohori 4

Pohori 5

(Zdroj/Quelle: Pavel Ptáček)

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

IM EINEN ALLES

.

19.4.2017 Dům národnostních menšin / Haus der nationalen Minderheiten  Praha / Prag 17:00

Pražská premiéra mého nového česko-rakousko-německého dokumentárního filmu o Novohradských horách / Prager Premiere meines neuen tschechisch-österreichisch-deutschen Dokumentarfilmes über das Gratzener Bergland

V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Einladung-Im Einen Alles-Prag-def.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (Quelle/Zdroj: LandesEcho/tra):

DSC_0098s

DSC_0151s

DSC_0198s

DSC_0118s

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

Interview-Poesie des Grenzgebietes-1.Teil

Interview-Poesie des Grenzgebietes-2. Teil

.

23.3.2017 Rathaussaal Furth im Wald 20:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty im Rahmen einer Abendveranstaltung des Freundeskreises Furth im Wald-Domažlice / v rámci večerní akce pořádané Kruhem přátel Furth im Wald-Domažlice

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

Tiefe Kontraste in Furth im Wald

.

20.3.2017 Tschechisches Zentrum in Berlin/České centrum v Berlíně 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

http://berlin.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/dokumontag-hluboke-kontrasty/

.

15.3.2017 Haus des Deutschen Ostens  München 14:30

Gespräch + Präsentation kurzer Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm Tiefe Kontraste / Rozprávění  + představení krátkých sekvencí z dokumentárního filmu Hluboké kontrasty – im „Literarischen Café“ der Ackermann-Gemeinde München/ v „Literární kavárně“ Ackermann-Gemeinde Mnichov

.

Erzählcafe L. Ovčáčková Einladung

.

21.1.2017 Bad Kissingen

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

einladung_multiplikatorentagung

.

20.12.2016 Haus der nationalen Minderheiten/Dům národnostních menšin  Prag/Praha  17:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

filmabend_tiefe-kontraste

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (Quelle/Zdroj: LandesEcho.cz):

kontraste-prag-1

Filmabend Tiefe Kontraste Prager Verband

Filmabend Tiefe Kontraste Prager Verband

.

10.11.2016 Sitzungssaal des Landratsamtes Tirschenreuth 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

lenka-artikel_tirschenreuth1116

.

13.10.2016 Literaturhaus Oberpfalz Sulzbach-Rosenberg 19:30

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

http://literaturarchiv.de/veranstaltungen/programm/termin/article/tiefe-kontraste-hluboke-kontrasty-ein-filmportraet-ueber-den-boehmerwald.html

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

http://www.onetz.de/sulzbach-rosenberg/kultur/lenka-ovcckov-stellt-ihr-filmdokument-tiefe-kontraste-vor-echt-grenzwertig-d1704076.html

.

5.10.2016 Evangelisches Bildungswerk Regensburg 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

http://www.ebw-regensburg.de/tiefe-kontraste-hluboke-kontrasty/

.

4.10.2016 Cordonhaus Cham 19:30

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Tiefe Kontraste – Cham

Photo von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

img_4903

.

4.10.2016 Joseph-vonFraunhofer Gymnasium Cham 11:30-13:00

Präsentation der Kurzfassung des Dokumentarfilmes/Promítání krátké verze dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

img_4894

img_4892

.

13.8.2016 Schloß Buchenau (Bayerischer Wald) 14:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

2.8.2016 Hotel Belveder Železná Ruda 10:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty im Rahmen eines Tschechisch-Kurses mit TeilnehmerInnen aus dem Waldviertel

.

30.7.2016 Kirche Glöckelberg/Zvonková 18:30

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

im Rahmen des Böhmerwald-Thementages: „Ich gehe durch den alten Wald“

v rámci šumavského tématického dne: „Jdu starým lesem“

.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

http://www.kulturforum.info/de/startseite-de/1000014-veranstaltungen/event/1021901-ich-gehe-durch-den-alten-wald

Boehmerwald Thementag

.

Photo von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

IMG_1015

.

23.7.2016 Gutshof/Dvůr Fratres 15:00

Tagesverantwortung für die Veranstaltung / Organizace programového dne:

Mensch – Natur / Člověk – příroda

Wege transzendenten Naturverstehens / Cesty transcendentního

porozumění přírodě

.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Klicke, um auf kulturbruecke_2016_de.pdf zuzugreifen

Klicke, um auf kulturbruecke_2016_cz.pdf zuzugreifen

.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce (Quele/zdroj: Johannes Reisinger):

DSC_0062

DSC_0159

.

23.6.2016

Elly-Heuss Gymnasium Weiden 13:30

Volkshochschule Weiden 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

21.6.2016 Mittelschule Neunburg vorm Wald und Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

13.6.2016 Landgraf-Leuchtenberg-Gymnasium  Grafenau (Bayerischer Wald)

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

4.6.2016 NaturVision Filmtage Neuschönau 11:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

http://filmtage.natur-vision.de/de/filmprogramm/samstag-13-juni-2015.html

NaturVision Filmtage

.

21.5.2016 Hotel Alpská vyhlídka Bučina/Buchwald

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

im Rahmen einer Abendveranstaltung des Freundeskreises deutsch-tschechischer Verständigung e.V. / v rámci večerní akce pořádané Kruhem přátel česko-německého porozumění

.

14.5.2016 Sudetendeutscher Tag Nürnberg 16:30

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

Tiefe Kontraste Nürnberg

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

IMG_0507

.

7.4.2016 Gymnazium J. S. Baara Domažlice 16:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty
 
im Rahmen der Veranstaltung: Lehrkräfte unterstützen – Schulpartnerschaften fördern:
Fortbildung für Lehrkräfte an Gymnasien in der Oberpfalz und in der Region Pilsen
 

.

2.4.2016 Grenzbahnhof Bayerisch Eisenstein 19:30

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Plakat_D

plakat_CZ

.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

Lenka-Bayerisch Eisenstein

Grenzbahnhof Bayerisch Eisenstein

IMG_0399

Lenka 2

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

Tiefe Kontraste-Bayerisch Eisenstein

.

15.3.2016 Teologická fakulta – Jihočeská univerzita České Budějovice / Theologische Fakultät – Südböhmische Universität Budweis 15:00 

Promítání dokumentárního filmu / Präsentation des Dokumentarfilmes Hluboké kontrasty/Tiefe Kontraste

.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

fdibejei

.

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

Hluboké Kontrasty 15.3.2016

.

3.2.2016 Kino Arena München 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

http://munich.czechcentres.cz/programm/detail/hluboke-kontrasty/

.

16.12.2015 Kloster Speinshart 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

http://www.kloster-speinshart.de/aktuelles/film-ueber-den-boehmerwald.php

.

27.11.2015 HonzikHaus Aigen 19:30

.

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

download-1

download

.

19.11.2015 Sudetendeutsches Haus München 18:00

Präsentation kurzer Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm Tiefe Kontraste/ Představení  krátkých sekvencí z dokumentárního filmu Hluboké kontrasty –  im Rahmen der Ausstellungseröffung von Christian Thanhäuser Auf verwachsenem Pfad / v rámci vernisáže výstavy Christiana Thanhäusera Po zarostlém chodníčku

.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Ausstellung-Auf verwachsenem Pfad

.

13.11.2015 Waldgeschichtliches Museum St. Oswald 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

PNP-St.Oswald

.

31.10.2015 Gasthaus Gistl Frauenau 20:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Plakat Tiefe Kontraste(1)

.

16.10.2015  Muzeum Frymburk  19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

10.10.2015 Klub Maják Bojkovice 17:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

3.10.2015 Kunstfabrik Groß Siegharts 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Freiheitsdrang/Touha po svobodě im Rahmen der Ausstellungseröffnung CZ-A:rt / v rámci otevření výstavy CZ-A:rt

.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

12132568_867059850057528_8847239635202265569_o

© 2015 Mark Buckner

12110005_867060003390846_6650676896211692062_o

© 2015 Mark Buckner

12087251_869363156474996_3400325162792393397_o

© 2015 Pavel Musel

.

23.9.2015 Kavárna/Café Ve Skále Vimperk 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

21.8.2015 Kulturní dům/Kulturhaus Buk 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

http://www.obecbuk.cz/

.

12.8.2015 Adalbert Stifter Geburtshaus Oberplan/ Památník – rodný dům Adalberta Stiftera Horní Planá 20:30

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

kontrasty_DE[1]

kontrasty_CZ

.

8.8.2015 Kinosaal Gasthof Failler Drosendorf an der Thaya 18:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Freiheitsdrang/Touha po svobodě

Flyer Freiheitsdrang

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

843-czinemart2015_programm

.

25.7.2015 Gutshof/Dvůr Fratres 15:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty im Rahmen des Programmtages Sprachgrenzen – Europas kulturelle Pluralität/v rámci programového dne Jazykové hranice – kulturní pluralita Evropy

Plakat 20150725 A3

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Fratres Sommerprogramm 2015

.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

Fratres_DSC0188

Fratres_DSC0184

Fratres_DSC0143-Pano

Lenka Ovčáčková, Christian Thanhäuser, Kulturbrücke Fratres

Lenka Ovčáčková, Christian Thanhäuser, Kulturbrücke Fratres

 

Peter Coreth, Christian Thanhäuser, Martin Pollack, Juri Andruchowytsch, Lenka Ovčáčková,Elmar Csaplovics

Peter Coreth, Christian Thanhäuser, Martin Pollack, Juri Andruchowytsch, Lenka Ovčáčková,Elmar Csaplovics

© 2015 Johannes Reisinger

.

14.7.2015 Cineplex Freyung 20:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Cineplex Freyung Tiefe Kontraste

.

26.6.2015 Green Belt Center Windhaag 20:00

Österreichische premiere des Dokumentarfilmes/Rakouská premiéra dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Tiefe Kontraste Windhaag

.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

Tiefe Kontraste Windhaag

.

23.6.2015 ScharfrichterKino Passau 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Tiefe Kontraste Passau

.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

cp-15-06-23-003

cp-15-06-23-011

cp-15-06-23-035

cp-15-06-23-019

.

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

Tiefe Kontraste - Passau

.

Tiefe Kontraste PNP Artikel

.

16.6.2015 Katedra filosofie a dějin přírodních věd Univerzity Karlovy (Viničná 7) 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

.

12.6.2015 Centrum Adalberta Stiftera Horní Planá/Adalbert Stifter Zentrum Oberplan 18:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Plakat-Tiefe Kontraste-Oberplan-Ansicht

.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

Tiefe Kontraste Horni Plana 12.6.2015

.

6.6.2015 Ateliér Městského kulturního a informačního střediska Poběžovice /Atelier des Städtischen Kultur- und Informationszentrums Ronsperg 19:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Poběžovice A5 MAIL

.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

DSC07064

DSC07066

.

4.6.2015 Česko-rakouské komunitní centrum Fenix /Tschechisch-österreichisches kommunes Zentrum Fenix České Velenice 18:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Tiefe Kontraste Ceske Velenice

.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

DSC07057

DSC07058

DSC01109

DSC01119

.

27.5.2015 Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov 18:30

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Plakát-Hluboké kontrasty Český Krumlov

.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

DSC07024

DSC07023

.

22.5.2015 Institut Slavonice 18:00

Tschechische premiere des Dokumentarfilmes/Česká premiéra dokumentárního filmu

Freiheitsdrang/Touha po svobodě

Freiheitsdrang- Touha po svobode

Flyer Freiheitsdrang

.

21.5.2015 Centrum Bavaria Bohemia Schönsee 18:00

Deutsche premiere des Dokumentarfilmes/Německá premiéra dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Nahled plakatu-A6-Schonsee

.

Photos von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

IMG_4827x

Schoensee 1

IMG_4845x

IMG_4854x

.

Mediale Reaktion auf diese Filmvorführung/Mediální ohlas na toto promítání:

Tiefe Kontraste - Schönsee

.

11.5.2015 Pražský literární dům/Prager Literaturhaus 18:00

Präsentation des Dokumentarfilmes/Promítání dokumentárního filmu

Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Tiefe Kontraste-Hluboké kontrasty-Praha

Ein aus Anlass der  Filmvorführung im Prager Literaturhaus entstandener Radiobeitrag ist unter folgendem Link erreichbar:

http://www.radio.cz/de/rubrik/kaleidoskop/tiefe-kontraste-dokumentarfilm-ueber-boehmerwald-von-lenka-ovcackova

.

7.5.2015 Informační středisko NP a CHKO Šumava Kašperské Hory /Informationszentrum NP und LSG Böhmerwald Bergreichenstein 18:00

Tschechische Premiere des Dokumentarfilmes/Česká premiéra dokumentárního filmu Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty

Einladung:pozvanka-Tiefe Kontraste:Hluboke Kontrasty

Photo von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

P1240604

.

15.4.2015 Topkino Wien (Rahlgasse 1, 1060 Wien) 19:00 (siehe/viz hier)

Österreichische premiere des Dokumentarfilmes/Rakouská premiéra dokumentárního filmu Freiheitsdrang/Touha po svobodě

Flyer Freiheitsdrang

.

13.11. 2014  Deutsche Schule Prag/Německá škola v Praze 12:00

Präsentation des Filmes/Promítání filmu Die verlorene und wiedergefundene Landschaft/Ztracená a znovunalezená krajina

.

16.8. 2014 Gutshof/Dvůr Fratres 15:00

Vortrag zum Thema Gott-Natur als monistische Religion/Přednáška na téma Bůh-příroda jako monistické náboženství

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung/Bližší informace k této akci:

Sommerprogramm Fratres 2014

.

Photo von dieser Veranstaltung/Fotografie z této akce:

fratres_dsc7207

© 2015 Johannes Reisinger

.

30.5. 2014 Děčín 18:00 Bar Bodenbach

Präsentation des Filmes/promítání filmu Die verlorene und wiedergefundene Landschaft/Ztracená a znovunalezená krajina

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s