Willkommen bei/Vítá Vás Lenka Ovčáčková

DSC05870

Auf meiner zweisprachigen Website finden Sie sowohl Informationen über meine dokumentarfilmerische Tätigkeit als auch eine kurze Übersicht in Bezug auf meine wissenschaftliche Arbeit, die den naturwissenschaftlich-philosophisch-religiösen Kontext am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts in Tschechien und Deutschland spiegelt.

Na mých dvojjazyčných stránkách naleznete jak informace o mé filmové dokumentaristické činnosti, tak stručný nástin mé vědecké práce odrážející zejména přírodovědecko-filosoficko-religiózní kontext přelomu 19. a 20. století v Čechách a Německu.

 

Zur Zeit – seit Januar 2016 – bin ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Philosophie und Geschichte der Naturwissenschaften (Naturwissenschaftliche Fakultät) der Karlsuniversität Prag im Rahmen des Projektes „Naturwissenschaftliche Fakultät der Deutschen Universität in Prag 1920-1939“ tätig.  Gleichzeitig arbeite ich an einem neuen zweisprachigen deutsch-tschechisch-österreichischen Dokumentarfilm Im Einen Alles, im All nur Eines. Der entstehende Dokumentarfilm bezieht sich auf die Spiegelung narrativer Erinnerungsmuster in Raum und Zeit in der Landschaft des Gratzener Berglandes (Novohradské Hory) im südöstlichsten Böhmerwald. Dieses Filmprojekt wird sowohl aus historischer Perspektive als auch aus der heutigen Sicht entwickelt und in einen durch das naturwissenschaftliche, philosophische und poetische Gedankengut von Georg Franz August von Buquoy (1781-1851), der in Gratzen (Nové Hrady) gelebt hat und dessen Wirken den Genius Loci der Landschaft prägt, gebildeten Rahmen gebettet. Die Premiere dieses Filmes ist für April 2017 geplant.

V současné době – od ledna 2016 – spolupracuji v rámci Katedry filosofie a dějin přírodních věd (Přírodovědecká fakulta) Karlovy univerzity v Praze na projektu „Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze 1920-1939“. Vedle toho vytvářím nový německo-česko-rakouský dokumentární film V jednom vše, ve všem jen jedno, který odráží narativní vzpomínky z časoprostoru krajiny Novohradských Hor v nejjihovýchodnější části Šumavy. Tento vznikající filmový projekt se týká jak historické perspektivy, tak také současnosti a je zasazen do rámce, který tvoří přírodovědné, filosofické a poetické myšlenkové bohatství Jiřího Františka Augusta Buquoy (1781-1851), který žil v Nových Hradech a tím spoluutvářel genius loci tamější krajiny. Premiéra tohoto filmu je plánována na duben 2017.

 

Eine „Kostprobe“ aus dem entstehenden Werk in Form eines kurzfilmartigen Trailers ist hier zu finden/„ochutnávku“ ze vznikajícího díla v podobě traileru mající spíše formu krátkého filmu naleznete zde:

 

 

Im März 2015 ist der zweisprachige österreichisch-tschechische Dokumentarfilm Freiheitsdrang/Touha po svobodě, an dem ich seit September 2013 gearbeitet habe, fertig geworden:

V březnu roku 2015 jsem dokončila rakousko-český dokumentární film Touha po svobodě/Freiheitsdrang, na kterém jsem pracovala od září roku 2013.

 

Dieser Film bezieht sich auf eine neue Weise auf das Thema der Grenzlandschaften, und zwar aufgrund der subjektiven Erfahrungen in den Lebenswelten von zwei Künstlerinnen. Beide leben nicht weit von der Grenze entfernt, die eine im Waldviertel, die andere in Südböhmen. Die jeweilige Wahrnehmung des Lebens in der österreichisch-tschechischen Grenzregion war in der Kindheit und Jugend sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite der Grenze durch eine gewisse Verschlossenheit gekennzeichnet. Diese Barriere wurde mit der Öffnung der Grenze langsam abgebaut und durch zunehmendes Interesse und aktives Bewusstmachen gemeinsamer regionaler Identitäten ersetzt.
Der Film versucht das Thema der Wahrnehmung der Grenzlandschaften ganzheitlich zu reflektieren und die Überwindung der verschiedenen Formen des „Begrenzt-Seins“ durch die persönlichen Lebenswege von zwei Künstlerinnen darzustellen. Dabei stehen die Gabe der künstlerischen Tätigkeit und persönliches Engagement im grenzüberschreitenden Kontext des Waldviertels und Südböhmens als Synonyme für einen Freiheitsdrang, der die vielfältigen Grenzen, die diese Region prägen, bewusst wahrnimmt und eben dadurch erkennbar und überwindbar macht.

Tento filmový dokument pohlíží na téma života v pohraničí z holistického hlediska a poukazuje na překonávání různých forem „ohraničeného bytí“ skrze životní cesty dvou umělkyň. Jejich umělecká činnost a osobní angažovanost představují v přeshraničním kontextu Waldviertel a Jižních Čech synonymum touhy po svobodě, která vědomě vnímá, rozpoznává a překonává nejrozmanitější hranice, které tento region ovlivňují.

Flyer Freiheitsdrang

 

Seit Juni des Jahres 2014 arbeitete ich ganz intensiv an dem deutsch-tschechisch-österreichischen Dokumentarfilm Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty, der in einer Art von narrativer Spiegelung der Wahrnehmung der von Grenzen geprägten Kulturlandschaft die Lebenserfahrungen von alten und jungen Menschen sowohl auf der deutschen als auch auf der tschechischen und österreichischen Seite der Grenze gegenüberstellen soll. Die Filmaufnahmen wurden auf Grundlage einer ganzheitlichen, poetisch-literarischen und historisch-philosophisch verankerten Zugangsweise durchgeführt und wurden in diesem Sinne bearbeitet. Die Premiere des Filmes hat im Mai 2015 stattgefunden.

Od června roku 2014 jsem intenzivně pracovala na německo-česko-rakouském dokumentárním filmu Hluboké kontrasty/Tiefe Kontraste, jehož cílem je narativní zrcadlení životních zkušeností starších pamětníků a mladých lidí ve vztahu k vnímání německo-česko-rakouské hranice a příhraniční kulturní krajiny. Natáčení probíhalo na základě holistického, poeticko-literárního a historicko-filosofického přístupu a v tomto duchu byly také záběry zpracovávány. Premiéra filmu se uskutečnila v květnu 2015.

 

Das Ziel dieses Dokumentarfilmes ist es, zu einer aktiven Diskussion über Lebensweisen, die auf der deutschen, tschechischen und österreichischen Seite in der Böhmerwald-Grenzregion existieren, beizutragen. Dadurch sollen die bewusste Reflexion der historischen Ereignisse und ein Nachdenken über die sinnvolle Verbundenheit der Menschen mit der Natur und mit der Landschaft, mit ihrem Lebensort, stimuliert werden.

Cílem tohoto filmového dokumentu je přispět k aktivní diskuzi o životním stylu, který existuje na německé, české a rakouské straně hranice v příhraničním regionu Šumavy. Záměrem je důraz na vědomou reflexi historických událostí a úvahy o smysluplném provázání člověka s přírodou a krajinou a místem, na kterém člověk žije.

Durch die volle Zweisprachigkeit kann der Film Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty sowohl auf deutscher als auch auf tschechischer und österreichischer Seite präsentiert werden, wodurch eine wertvolle grenzüberschreitende Diskussion angeregt werden kann. Die Übersicht über die Filmvorführungsorte finden Sie unter „Veranstaltungen‟.

 

Díky plné dvojjazyčnosti bude film Hluboké kontrasty/Tiefe Kontraste prezentován jak na německé, české, tak i rakouské straně hranice, čímž bude moci vzniknout cenná přeshraniční diskuze. Přehled o místech promítání je k nalezení pod odkazem „Plánované akce‟.

Flyer-Tiefe Kontraste:Hluboke kontrasty

 

Die Dokumentarfilme Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty und Freiheitsdrang/Touha po svobodě können beim ROGEON Verlag http://rogeon.de/ bestellt werden.

Dokumentární filmy Hluboké kontrasty/Tiefe Kontraste a Touha po svobodě/Freiheitsdrang je možné objednat přes nakladatelství ROGEON http://rogeon.de/

 

Ein Interview über meine Arbeit finden Sie unter:

http://www.hogn.de/2015/08/10/1-da-hogn-geht-um/regisseur-lenka-ovcackova-tiefe-kontraste-deutschland-tschechien-film-grenze/71227

 

Falls Sie daran interessiert sind, im Rahmen einer Veranstaltung (in Kulturzentren, Kinos, Schulen, bei Festivals, Workshops, Tagungen, usw.) einen meiner Filme vorzuführen, kontaktieren Sie mich bitte! Es besteht auch die Möglichkeit, von mir kommentierte Vorführungen mit anschließender Diskussion durchzuführen.

Pokud máte zájem (v kulturním centru, kině, ve škole, na festivalu, workshopu, konferenci, atd.) některý z mých filmů promítnout, kontaktujte mne prosím! K případné prezentaci mohu také přijet, film uvést a poté být k dispozici pro diskuzi.

Advertisements
Dieser Beitrag wurde unter Uncategorized veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s